Motie ‘Veilig te voet naar het Meander’

Op dinsdag 26 mei heeft de gemeenteraad van Amersfoort een motie aangenomen waarin aangedrongen wordt op een onderzoek naar de mogelijkheid een veilig voetpad te creëren langs de Maatweg. Nu is het zo dat men vanaf de bushalte Elly Takmalaan óf over het fietspad moet lopen óf over de ventweg waar ook tractoren over rijden. Bovendien is die kant van de weg altijd druk door fietsers en bromfietsers. De VDH is blij met deze aangenomen motie. Om...

Lees verder

Herinrichting Zevenhuizerstraat en Hamseweg

 de plannen in de voorontwerpfase Een belangrijk onderwerp is de herinrichting van de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg. In onze papieren nieuwsbrief van februari informeerden wij u al dat het ontwerp van beide wegen klaar is. Naar verwachting start de herinrichting na de zomer van 2020. De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar. Vooruitlopend op de activiteiten van de gemeente werken de nutsbedrijven aan het energie- en...

Lees verder

Dodenherdenking 2020

Dodenherdenking 2020 was anders dan andere jaren. Met slecht enkele vertegenwoordigers uit Hoogland en Hooglanderveen herdachten we de slachtoffers van de oorlogen en vredesmissies, maar in het bijzonder de Hooglanders en Hooglanderveners die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Er zijn bloemen gelegd, kaarsen aangestoken en er is een korte voordracht gehouden, nadat de Taptoe geblazen was en we twee minuten stil waren. Hier een korte...

Lees verder

Thema onder bord “Welkom in Hoogland” aangepast

  Het thema onder het bord waarmee men welkom wordt geheten in Hoogland is onlangs aangepast. Veelal staat daar een verwijzing onder naar de app “Mijn Hoogland” waarop Hooglanders kunnen zien wat er te doen is in hun dorp. Vanwege de Coronacrisis kunnen er geen activiteiten meer plaatsvinden. Toch willen we iedereen welkom blijven heten, maar nu met de slogan ‘Met elkaar, voor...

Lees verder

Commissielid PR en Communicatie Vereniging Dorpsbelangen Hoogland gezocht

Het bestuur van de VDH is op zoek naar iemand die zich wil inzetten voor de Vereniging op het gebied van PR en Communicatie. De VDH bestaat nu 36 jaar en heeft als voornaamste doelstelling de ‘dorpse identiteit’ van Hoogland te behouden en de belangen van Hoogland en haar inwoners te behartigen. Dat doet de VDH door midden inde samenleving van Hoogland te staan. Zo is de VDH in tal van andere organisaties in Hoogland vertegenwoordigd....

Lees verder

Renovatie plafond zwembad vervroegd

Het zwembad in Hoogland is op een aantal punten aan renovatie toe. Op aandringen van de VDH is in het bijzonder gekeken naar het plafond en naar de fietsenstalling. Naar aanleiding daarvan heeft de SRO, de beheerder van het bad, besloten het plafond nog in 2020 aan te pakken. Eigenlijk was het plan dat in de zomervakantie te doen. Door de corona-crisis  is het bad al enige tijd gesloten. Dat gaf de SRO de gelegenheid om nu het bad aan te...

Lees verder

ALV wordt uitgesteld wegens Corona-epidemie

Ook de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland richt zich naar de adviezen van de RIVM en de overheid. De Algemene Leden Vergadering, die gepland stond op 25 maart a.s. gaat niet door. Dorpshuis De Neng is gesloten tot en met 31 maart. Daarnaast is de groep leden die op onze ledenvergadering komt, voor een deel 65+. Deze kwetsbare groep zou daardoor niet op de ALV aanwezig kunnen zijn. We hebben dus besloten de ALV uit te stellen tot een nader vast...

Lees verder

Voorlichtingsavond Isoleerbespaarplan wijk de Ham

Het platform Duurzaam Hoogland houdt op dinsdagavond 5 november a.s. een voorlichtingsavond in Dorpshuis De Neng over de mogelijkheid uw huis in wijk De Ham duurzaam te isoleren. De avond begint om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.   CO2-neutraal – Gasloos Het Rijk en de gemeente Amersfoort hebben ambitieuze plannen. Het kabinet heeft besloten dat in 2050 Nederland een andere brandstofvoorziening moet hebben om onze huizen te verwarmen...

Lees verder

Denkt u mee over de ontwikkeling van Amersfoort?

Amersfoort is volop in ontwikkeling. Zo worden er per jaar rond de 1.000 woningen gebouwd en wordt er hard gewerkt aan de overgang naar duurzame energie. Met de ontwikkelingen in de stad en de doelstellingen voor de stad komen ook dilemma’s naar boven. Juist u als inwoner of belanghebbende hebt zicht op deze dilemma’s. Daarom horen we graag van u. De belangrijkste ontwikkelingen en doelstellingen voor Amersfoort tot 2030 komen in één visie...

Lees verder