De gemeente heeft de Klankbordgroep Kraailandhof en omwonenden van de Kraailandhof uitgenodigd om een toelichting te geven op de nieuwe locatie van de noodwinkel van AH, tijdens de herontwikkeling van winkelcentrum Kraailandhof.

Leden van de Klankbordgroep zijn uitgenodigd op 17 augustus; omwonenden van de Kraailandhof op 18 augustus. Volgens de gemeente zijn er twee bijeenkomst i.v.m. de omvang van de groepen.

Tijdens de bijeenkomsten zullen wethouder Gert Boeve en een vertegenwoordiger van Albert Heijn een toelichting geven op de nieuwe locatie van de noodwinkel. Aan de orde komen: verloop van het proces, parkeren en bevoorrading van de AH, parkeren aan de Breelandhof en bereikbaarheid voor hulpdiensten van de sporthal.

De bijeenkomsten zijn het vervolg op een bijeenkomst op 23 juni. Toen werd aanwezigen meegedeeld dat de noodwinkel niet langer gepland was op het plein van de Kraailandhof, maar op het grasveld dat grenst aan de Breelandhof en de sporthal. Gedurende de herontwikkeling van het winkelcentrum (anderhalf jaar) zou de noodwinkel hier staan. Dit leidde tot veel ophef, aangezien de nieuwe locatie veel overlast voor bewoners aan de Breelandhof met zich meebrengt. Ook was er zorg of de sporthal nog bereikbaar zou zijn. Aangezien niet eerder over deze locatie gesproken was, vond o.a. de VDH dat dit een ‘overval tactiek’ leek.

Wij zijn dan ook verheugd dat de gemeente nu een toelichting geeft en hopen op bevredigende reacties op de vragen en zorgen van omwonenden en andere belanghebbenden.

Tekst: Lutske Bonsma.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr