De gemeente Amersfoort heeft onlangs twee bijeenkomsten georganiseerd m.b.t. de nieuwe locatie van de noodwinkel van Albert Heijn. Dit als reactie op de bewonersbijeenkomst op 23 juni en twee brieven die de VDH naar aanleiding van deze bijeenkomst aan het college stuurde. Op 23 juni werd meegedeeld dat de noodwinkel van AH tijdens de herontwikkeling van de Kraailandhof niet op het plein, maar op het grasveld komt.

Wethouder Gert Boeve nodigde op 17 augustus leden van de Klankbordgroep Kraailandhof uit om een toelichting op de plannen te geven. Op 18 augustus waren directe omwonenden uitgenodigd.

Beide bijeenkomsten begonnen met de excuses van projectleider van de Albert Heijn, Egbert van de Baan. Hij zei dat achteraf gezien op 23 juni ‘onzorgvuldig is gecommuniceerd’ en ‘te snel gehandeld, omdat de verkoop van de appartementen boven de nieuwe AH op 1 juli begon’.

Op 17 augustus waren acht leden van de Klankbordgroep (inclusief een afvaardiging van de VDH) aanwezig. Op 18 augustus waren ruim 25 omwonenden, voornamelijk bewoners van de Breelandhof en de urban villa (appartementen die straks op de tijdelijke AH uitkijken) en een VDH-afvaardiging present. De beheerder van de sporthal was niet uitgenodigd.

Omwonenden maakten hun zorgen kenbaar:

  • Angst voor parkeeroverlast in hun straat en bij de sporthal, niet bereikbaar zijn van de Beelandhof en sporthal voor hulpdiensten
  • Men wil handhaving van parkeerverbod en fout parkeren
  • Op woensdag staat het parkeerterrein bij de sporthal nu al vol met (vracht)wagens van markt kooplui
  • Overlast van hangjongeren bij noodwinkel AH
  • Bewoners van de urban villa, die een terras op de begane grond hebben, zijn bang voor afval en hangjongeren op hun terras
  • Bewoners willen één aanspreekpunt voor de bouw
  • Bewoners zijn bang voor waardevermindering van hun huis
  • Veiligheid schoolgaande kinderen
  • Men wil dat parkeren op het trottoir voor de urban villa verboden wordt, omdat rollators, rolstoelen e.d. daar nu al vaak niet door kunnen
  • Bewonerfs willen kortere openingstijden AH; ’s avonds eerder sluiten en geen zondag openstelling tijdens de bouwperiode.

Eén bewoonster van de Breelandhof merkte op dat de situatie tijdens de herontwikkeling misschien wel beter wordt dan die nu is. Als de AH op het grasveld komt en er een parkeer/inrijdverbod voor de Breelandhof geldt, is het rustiger dan nu het geval is.

De feiten m.b.t. de locatie van de noodwinkel:

De noodwinkel van de AH komt zeer waarschijnlijk op het grasveld. Er moet nog een besluit genomen worden, maar AH en de gemeente zijn voor. Het assortiment wordt een op een overgenomen in de noodwinkel en die heeft dan een afmeting die niet op het plein past. AH wil ook voorraad, winkelwagens en afval binnenzetten; dat kost extra ruimte. Ook de apotheek komt zeer waarschijnlijk in de noodwinkel. Al is tijdens de bijeenkomst met omwonenden gezegd dat onderzocht wordt of de AH toch niet op het plein past in geval van apotheek en parkeren op het grasveld. Voor de apotheek is ook naar andere locaties gekeken (o.a. in pand Rabobank op de Kerklaan en in het pand van de Etos; beide opties bleken onbetaalbaar).

De noodwinkel komt dus wsl op het grasveld, het pand wordt vijf meter hoog.

Op de Zevenhuizerstraat 81 komen de overige winkels in een noodpand. Op dit pand komt de directie van de bouw. Voorkant wordt 8m hoog, achterzijde 5m.

Parkeren in gemarkeerde vakken op het plein, de kiosk (snackbar) wordt meteen op de juiste plek op het plein gebouwd. Dus die is dit jaar al klaar en blijft dan op dezelfde plek.

Er worden 37 appartementen gerealiseerd; er zijn nu 18 opties genomen.

Ballast Nedam ontwikkelt het winkelcentrum.

Bevoorrading van de bouw gaat vanaf Zevenhuizerstraat, bevoorrading AH aan achterzijde winkel, via Breelandhof/zijde sporthal

De gemeente denkt erover om alleen bestemmingsverkeer op de Breelandhof toe te staan (bewoners en gebruikers sporthal) en/of een parkeerverbod in te voeren.

I.v.m. overlast die er nu al is, wordt nagedacht over inrijdverbod voor de Breelandhof in de toekomst (nadat het winkelcentrum klaar is).

Busjes van bouwvakkers worden elders geparkeerd, verzoek aan marktkooplui om hun vrachtwagens elders (niet bij sporthal zoals nu) te parkeren.

Er is geen procedure die voorziet in schadevergoeding voor een tijdelijke situatie, zoals de plaatsing van een noodwinkel.

Van der Baan gaat na of er schadevergoeding mogelijk is als scheuren in huizen ontstaan a.g.v. vrachtwagens die AH bevoorraden en daarom over de klinkers van de Breelandhof rijden.

De gemeente kan AH niet dwingen tot kortere openingstijden.

Er wordt onderzocht of het handig is de ingang van de AH (als die op het grasveld komt) aan de kant van de Etos te maken.

Het is vooralsnog niet de bedoeling om de betonnen paaltjes aan het einde van de Breelandhof weg te halen, zodat gebruikers van de sporthal via de Breeland de sporthal kunnen bereiken.

Grote bomen blijven staan op het grasveld.

Vervolg:

De VDH heeft aangegeven dat het ons een goed idee lijkt om bij vervolgbijeenkomsten van de Klankbordgroep ook een vertegenwoordiger van de Breelandhof (woonachtig bij het grasveld) uit te nodigen. Verder heeft de VDH aangedrongen op contact met beheerder van de sporthal. En zijn de punten die wij eerder in de brieven naar de gemeente genoemd hebben herhaald (de betreffende brieven staan ook op de website).

De gemeente beloofde binnen vier tot zes weken (eind september/begin oktober) een terugkoppeling aan de Klankbordgroep en omwonenden te geven van hetgeen besproken is. Verder denkt de gemeente erover om een nieuwsbrief naar betrokkenen te mailen of de ontwikkelingen via een website openbaar te maken.

Tekst: Lutske Bonsma.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr