De Verkeerscommissie Hoogland is een fusie van de voormalig verkeersafdeling van het WBT en de toenmalige verkeerscommissie van de VDH. In de commissie hebben ook de ondernemers een vertegenwoordiging (die overigens lid zijn van de VDH). De verkeerscommissie houdt zich in de breedste zin van het woord bezig met het verkeer in Hoogland, inrichting van het straatmeubilair, verkeersveiligheid, tegengaan sluipverkeer etc. De verkeerscommissie is vraagbaak voor de burgers van Hoogland en sparringpartner van de afdeling verkeer van de gemeente. De commissie komt regelmatig bij elkaar om lopende zaken te bespreken.

 

voorzitter: Kor van den Hoek

secretaris:

leden

  • Rosan Kreijne

  • Wim van de┬áKletersteeg

  • Timo Blom

  • Bert Veenstra

  • Jan de Kreij

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr