Doel van de commissie Duurzaamheid:

  • Duurzame initiatieven stimuleren
  • Te komen tot zonnepanelen op publieke en private gebouwen

Leden:

Jan Bijvank

Dico Kuiper

Roanne Woldendorp

Kor van den Hoek

Gerard Hilhorst

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr