Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook wel bekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU

Doel van de Algemene verordening gegevensbescherming is het versterken en uitbreiden van privacyrechten, het scheppen van meer verantwoordelijkheden voor organisaties en het creëren van dezelfde (stevige) bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Privacyverklaring

Vanzelfsprekend zorgt de VDH ervoor dat zij voldoet aan de eisen van de AVG. Onze privacyverklaring kunt u hier downloaden:

Privacyverklaring

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr