Europa biedt de komende tijd opvang en huisvesting aan een grote en naar verwachting langdurige stroom vluchtelingen afkomstig uit Afrika en het Midden-Oosten, met name vluchtelingen uit Eritrea en Syrië. Ook Amersfoort vangt al een deel van deze vluchtelingen op. Het college heeft de ambitie uitgesproken om in de komende tijd naast noodopvang ook extra reguliere opvang te realiseren. Daartoe is het college samen met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) op zoek naar een geschikte locatie voor een tweede AZC (AsielZoekers Centrum).

De afgelopen weken zijn tal van locaties onderzocht  Op dit moment zijn er drie locaties in onderzoek, waaronder de locatie in park Schothorst, waar vroeger de Eemforsboerderij stond en de locatie Laan van Duurzaamheid/Ringweg Noord.

Zie bijgaand kaartje

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland volgt dit onderzoek op de voet en heeft zich over een aantal zaken uitgesproken. Daartoe is er een brief naar de betrokken wethouder gestuurd en naar alle raadsleden. De brief kunt u hier vinden.

Brief aan wethouder en raadsleden

Naar aanleiding van deze brief zijn in de pers een tweetal artikelen verschenen, die bij sommigen reacties en vragen opriepen. In de rubriek “Nieuws” vindt u een reactie van de VDH.

IMG_3920

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr