Tijdens het Politiek Café in Dorpshuis De Neng in februari is er door (bijna) alle partijen druk met de bewoners van Hoogland gediscussieerd. En de onderwerpen waren vanzelfsprekend zeer divers. Van alles kwam langs: verkeer, duurzaamheid, Hoogland-West groen, economie, seniorenwoningen, zonnevelden, starterswoningen, wijkcentra, wijkbeheer, benzinestations, wijkteams, windmolens. Kortom, waar in Hoogland zorg voor was en is, werd besproken.

Coalitieakkoord

Belangrijk was echter waar de dames en heren politici het eens over waren. Immers, dat kan dan zo in het af te sluiten coalitieakkoord. Welke coalitie er komt, was bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend. Wel dat er een tweede informatieronde nodig was om partijen nader tot elkaar te brengen. Grote kans dus dat wanneer u dit leest er misschien wel partijen zijn die willen gaan samenwerken, maar wat en hoe ze dat gaan doen, zal nog niet op papier staan.

Zwembad Hoogland

Het Hooglandse zwembad is een belangrijk bad voor Hoogland en de wijken erom heen. Jaarlijks komen er maar liefst 110.000 bezoekers.  Menig Hooglander heeft voor het eerst leren zwemmen in het zwembad aan de Sportlaan en In 2017  haalden maar liefst ruim 1000 Kinderen er een diploma.

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland wil de nieuwe coalitie dan ook graag houden aan tenminste één verkiezingsbelofte: het zwembad in Hoogland blijft en zal in de komende vier jaar gerenoveerd worden. Deze belofte werd door alle partijen tijdens het Politiek Café ten overstaan van alle bezoekers gedaan. Dus dit kan zonder probleem zo in een akkoord tussen de partijen die het beleid voor de komende vier jaar gaan bepalen. En het mooie is dat de oppositie het ermee eens is.

Herinnering

Om zeker te weten dat de deelnemende partijen zich deze toezegging nog zouden herinneren, heeft de VDH direct na de verkiezingsuitslag alle lijsttrekkers én alle gekozen raadsleden een brief gestuurd met het verzoek deze belofte gestand te doen houden en op te nemen in het coalitieakkoord. Daarnaast is er in de brief ook gewezen op de toezegging die al vier jaar eerder is gemaakt: het aanleggen van een tunnel onder de Bunschotenstraat door om de Coelhorsterweg en de Van Boetzelaerlaan voor fietsers met elkaar te verbinden. Door een dergelijke tunneltje is het voor fietsers en wandelaars veiliger om de drukke Bunschoterstraat te passeren. Bovendien zal het autoverkeer minder vaak hoeven te stoppen, wat de doorstroming en het milieu ten goede komt.

We wachten vol spanning af!

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr