In een eerder bericht gaven we aan dat we het belangrijk vinden dat in het coalitieakkoord dat de vier partijen die gezamenlijk 7 wethouders leveren en nu met de burgemeester het college van B&W vormen, zich zouden uitspreken over het zwembad in Hoogland.

In verkiezingsbijeenkomsten gaven alle partijen aan dat het zwembad in hoogland hoogst noodzakelijk zwemwater is en dat het zwembad niet dicht zou gaan. Dat was namelijk een suggestie in de media indien er een stevig exploitatietekort bij het sportzwembad De Amerena zou ontstaan.

In het coalitieakkoord staat nu dat “het zwembad in Hoogland in goede staat zal worden gehouden door regulier onderhoud”. Deze toezegging vindt de VDH niet genoeg. het zegt immers niets over de toekomst van het bad.

De VDH wil weten wanneer er groot onderhoud aan het bad gaat plaatsvinden. Eerder heeft de gemeente aangegeven dat het dak ongeschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen, omdat het binnen 15 jaar aan renovatie toe is. De VDH wil weten wanneer dat dan plaats vindt en wat de kosten zijn.  dat geldt ook voor het groot onderhoud aan de installaties van het zwembad. Bovendien zit de VDH graag dat de betegeling van de kleedkamers onder handen wordt genomen en dat de wachtruimte verbeterd wordt. ook dat kost geld en de VDH wil weten hoeveel dat dat is.

 

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr