Het Meander Medisch Centrum is voornemens een grote verbouwing uit te voeren. Deze verbouwing moet leiden tot de uitbreiding van een aantal operatiekamers. Daarnaast is de RAVO (organisatie die het ambulanceverkeer in onze gemeente regelt en uitvoert) op zoek naar een nieuwe standplaats omdat de huidige standplaats aan het Zonnehof gaat verdwijnen.

De RAVU en het Meander Medisch Centrum willen nu het uitrukpunt van de ziekenauto’s realiseren door een combinatie te maken van uitrukpunt en verbouwing OK’s.

Toen indertijd de plannen besproken werden voor de bouw van dit ziekenhuis is een dergelijk uitrukpunt met de bewoners besproken. Er is toen verzekerd dat een dergelijk plan niet de bedoeling was. Toen niet en in de toekomst ook niet. Nu komt men daar van terug en ligt er  bij de gemeente een zogenaamde aanvraag omgevingsvergunning die ertoe moet leiden dat er gebouwd kan worden  Daarnaast is er ook een bouwvergunning ingediend, die bij de gemeente in behandeling is.

De VDH heeft de het college én alle raadsleden een brief gestuurd waarin zij aangeeft tegen de komst van een dergelijk uitrukpunt te zijn.  Uitrukkende ambulances maken veel lawaai. Het plotsklaps aanzetten van een sirene heeft voor de omwonenden een veel sterker gevoel van overlast dan een aankomende ambulance. Je hoort als het ware dan het lawaai geleidelijk op je afkomen, wat bij een uitrukkende ambulance niet het geval is.

Daarnaast vindt de VDH dat Hoogland wel genoeg belast is met verkeerslawaai. Door de komst van het ziekenhuis is er een veel sterkere verkeersstroom om Hoogland ontstaan, nog los van het ambulanceverkeer dat er ieder half uur te horen is. In de brief aan de politici pleit de VDH voor een betere dialoog met de omwonenden, het respecteren van in het verleden gemaakte afspraken en een onderzoek te doen naar de plaats van de ambulancepost en de afwikkeling van het aan- en afrijdende verkeer.

De VDH beraadt zich over het indienen van een bezwaar tegen de ter inzage liggende omgevingsvergunning en tegen eventuele bouwvergunning.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr