Begin maart 2019 is er een nieuwe full color folder verschenen over het Landschapspad Hoogland-West.

De folder is uitgegeven door de Flora- en Faunagroep Hoogland-West en is tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Buurtbudget van de Gemeente Amersfoort.
Eind 1991 werd in samenwerking met de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) het comité Houd Hoogland-West Groen opgericht met het doel bebouwing van Hoogland-West te voorkomen.
Eén van de werkgroepen die onder het comité viel was de Flora- en Faunagroep.
Toen in 1994, met het aanvaarden van het streekplan, de dreiging van bebouwing van de politieke agenda was verdwenen, werd het comité min of meer slapend.
De Flora- en Faunagroep Hoogland-West is gemotiveerd verder gegaan en heeft in de jaren na 1994 het ‘Landschapspad Hoogland-West’ ontwikkeld.
Bijbehorende brochure geeft in 30 bladzijden een uitleg over de geschiedenis en de flora en de fauna van dit unieke gebied.
Langs de route staan 17 genummerde palen. Deze nummers zijn, met uitgebreide uitleg, terug te vinden in de tekst.
De brochure wordt niet meer op papier uitgegeven maar is wel als pdf hier te downloaden  brochure Hoogland-West
Sinds 2014 is de folder ‘Landschapspad Bomenroute Hoogland-West’  beschikbaar.
In deze folder worden langs het pad 19 verschillende soorten bomen beschreven. Deze bomen zijn gemerkt met een klein groen bordje met een letter.
Nu is er ook een folder beschikbaar met een korte uitleg over het Landschapspad Hoogland-West.
In de folder zijn foto’s te zien van markante plaatsen in het gebied en is o.a. iets te lezen over het nieuwe Laarzenpad dat van het Landschapspad naar de Eem loopt.
De folder is o.a. verkrijgbaar bij Bruna, Café De Plank, Verfwinkel Keizer, Slijterij De Kolkrijst en Dierenspeciaalzaak Maddie.
Onder de paraplu van de Flora- en Faunagroep is ook een knotgroep actief.
Deze groep onderhoudt de houtwallen en singels in Hoogland-West in overleg met bewoners.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Dick Reef  033 4802761

Stan Duifhuizen (knotgroep) 033 4806268

 

 

 

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr