1_weede_480_360

VDH: Geen nieuwe bebouwing in Groot Weede

Groot Weede is het gebied tussen de Hamseweg, de Maatweg en de Van Boetzelaerlaan. Een gebied met  lintbebouwing aan de Hamseweg en wat huizen aan de Van Boetzelaerlaan.  Groot Weede is verder een voornamelijk agrarisch gebied, waar met name de biologisch-dynamische boerderij Heerlijk Groot Weede actief is.  Een klein deel van dit gebied heeft echter in het bestemmingsplan de bestemming “Maatschappelijk, namelijk het terrein waar vroeger het AOC Wellant college school hield. Bij de gemeente Amersfoort is een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan binnengekomen: men wil daar 8 woningen gaan bouwen. En dat heeft nogal wat gevolgen.

Ecologische corridor

Het gebied Groot Weede vormt de ecologische doorgang tussen het park Schothorst en het agrarische gebied Hoogland-west. Veel dieren maken gebruik van deze corridor. Deze corridor is al kleiner geworden met de bouw van het ziekenhuis Meander aan de Maatweg. Door opnieuw aan deze strook te sleutelen wordt de doorgang nog kleiner. Zeker als er ook houtwallen en natuurlijke bomenrijen in het landschap verdwijnen en er autoverkeer, lawaai en lichthinder zal zijn.  En dat zal gebeuren: 8 woningen veroorzaken autoverkeer (gezien de doelgroep 16 auto’s?), lawaai en lichthinder.

Verkeershinder

Ontsluiting naar de Hamseweg levert voor fietsers en autoverkeer een gevaarlijke situatie op. Voor het verleggen van het fietspad is nauwelijks of geen ruimte en zullen koplampen bij het huis Nieuw Wede naar binnen  gaan schijnen als men de Hamseweg op rijdt.

Park Schothorst

Daarnaast is er de laatste jaren veel energie en geld gestoken in het optimaliseren van park Schothorst. De notitie “Beheer Vitaal Park Schothorst” (Amersfoort, 2013) stel op pagina 19: “In stand houden en versterken van deze verbinding (park Schothorst, Hamseweg, Maatweg) is voor het behoud van de ecologische waarde van het park van levensbelang; alle mogelijke maatregelen binnen het park verliezen hun waarde als deze verbinding geblokkeerd zou raken”

Houtwal

Aan de rand van het desbetreffende kavel ligt een eeuwenoude houtwal. Deze houtwal wordt door veel dieren als vlucht- en rustroute gebruikt om van Hoogland-West of omgekeerd naar park Schothorst te gaan. Deze houtwal wordt weliswaar in het plan aangeduid als  ‘te handhaven’ , maar zal alleen maar verzwakt worden als men er in gaat rommelen om meer licht in de woningen te krijgen. Het rigoureus snoeien van eiken van 26 meter naar 18 meter – zoals door de ontwikkelaar wordt voorgesteld – betekent feitelijk dat deze eiken het niet zullen overleven terwijl  juist eiken bij het dorpse karakter van Hoogland hoort.

Te hoog en te krap

Tenslotte acht villa’s op een dergelijke oppervlak levert nauwelijks ruimte bij de huizen op. Dat maakt de term villa enigszins bedenkelijk. Huizen met twee woonlagen en een kap (tien meter hoog) past volgens de VDH niet in dit landschap.  De VDH vindt het bovendien uiterst vreemd, nog sterker, erg arrogant dat er een website is www.habitoo.nl waarop de indruk gegeven wordt dat alles al in kannen en kruiken is. De vereniging Dorpsbelangen Hoogland is tegen het wijzigen van het bestemmingsplan en dus tegen woningbouw op dit gebied

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr