Op woensdag 19 december is er een (extra) algemene ledenvergadering, aanvang 20.00 uur in De faam. Inlooop vanaf 1930 uur. Agenda: zie hieronder.

Agenda 19 december 2012

1. Opening

2. goedkeuring verslag ledenvergadering 30 mei 2012

3. voorstellen nieuwe bestuursleden

4. voorstel statutenwijziging

5. begroting 2013

6. rapport wijze vrouwen en mannen

7. aanpassingen van de website

8. rondvraag

9. sluiting

borrel

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr