Algemene Leden Vergadering VDH

Woensdag 22 maart houdt de VDH haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Uiteraard komt daar de jaarrekening en de begroting aan bod, maar ook wordt het jaarplan 2017 toegelicht. Het ziet er naar uit dat het een druk, maar ook een interessant jaar wordt met talloze activiteiten voor de VDH. Bovendien wordt tijdens de ALV de uitslag van het referendum over wel of niet zonnevelden in Hoogland-West bekendgemaakt. Daarnaast wordt de nieuwe,...

Lees verder

Subsidie voor ontwikkelen App

  De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland heeft van Indebuurt033 een subsidie toegekend gekregen om een bijzondere App te gaan ontwikkelen. In Hoogland zijn heel veel verenigingen, stichtingen, initiatieven die allerlei activiteiten organiseren. Natuurlijk willen Hooglanders graag weten wie wat waar organiseert. Op dit moment ben je dan afhankelijk van verschillende websites, als daar al de gewenste informatie op te vinden is. Hoe fraai zou...

Lees verder