Afgelopen week is er in de pers een tweetal artikelen verschenen over een brief die het bestuur van de VDH aan het college van B&W en aan de raadsleden heeft geschreven. Bij sommige inwoners van Hoogland en sommige leden van de VDH is door die twee artikelen de indruk ontstaan dat de VDH pretendeert namens heel Hoogland te spreken of dat zij tegen de komst van asielzoekers is. Dat beeld klopt niet. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland heeft...