VDH vierde haar 30-jarig bestaan tijdens de laatste ALV 27 mei jl. hield de VDH haar Algemene Leden vergadering. Uiteraard kwamen onderwerpen als jaarverslag, de jaarrekening en de begroting aan bod. De penningmeester Paul Koops kreeg onder na enkele kritische vragen onder applaus decharge. Afgesproken werd dat de volgende jaarrekening en begroting vooraf per mail kan worden aangevraagd. Daarna was het de buurt om Angeliek Noortman in het...