U allen heeft kunnen lezen dat de gemeente Amersfoort in zwaar financieel weer verkeert. De gemeente heeft haar burgers en belangenverenigingen opgeroepen de voorstellen die zij doet in verschillende domeinen te becommentariëren. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland is zich ervan bewust dat er op vele onderwerpen gereageerd kan worden. Zij heeft zich echter tot nu toe moeten beperken om zich uit te spreken over een aantal zaken die direct...