De vereniging Dorpsbelangen Hoogland is onaangenaam getroffen door het collegebericht van 27 oktober jl. met als titel:  “Inzicht in financiën Oranjevereniging Hooglanderveen & Oranjecomité Hoogland”.   Bizar is dat in dat bericht wordt opgemerkt dat er in Hoogland en Hooglanderveen dorpsverenigingen actief zijn die jaarlijks structureel subsidie ontvangen. Dat klopt, dat was een uitvoering van een motie van de gemeenteraad.  Maar...