De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland heeft met verbazing kennis genomen van het besluit van het college om de structurele subsidie aan het Oranjecomité Hoogland en de Oranjevereniging Hooglanderveen af te bouwen. Allereerst verbazen wij ons over het steeds maar onderkennen van het historisch verschil tussen wijken en dorpen in de gemeente Amersfoort. Het college motiveert haar besluit onder meer door te stellen dat in diverse andere wijken ook...