Wijziging Statuten

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering vergadering heeft het bestuur aangekondigd de statuten te willen moderniseren. Deze nieuwe statuten konden alleen aangenomen worden als 2/3 van het aantal leden aanwezig was op deze ALV. Dat was niet het geval. Er is nu een nieuwe algemene ledenvergadering uitgeschreven op woensdag 12 juni. Wanneer op deze ALV de helft plus één van de aanwezigen voor het wijzigen van de statuten is, zijn deze nieuwe...

Lees verder

Yvonne van Norden nieuwe voorzitter VDH

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 mei jl. is Yvonne van Norden gekozen tot nieuwe voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland. Deze benoeming vormde het sluitstuk van de bestuurlijke vernieuwing van de VDH. Ruim een jaar gelden gaf het toenmalige bestuur een commissie wijze mannen en vrouwen de opdracht een advies uit te brengen over de bestuurlijke vorm van de vereniging. De commissie adviseerde een aantal commissies in het...

Lees verder

Burgemeester Bolsius lanceert vernieuwde website VDH

Burgemeester Lucas Bolsius lanceerde woensdag 29 mei na afloop van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland de vernieuwde website van de VDH.  De website is nu ook aangepast aan de nieuwe huisstijl van de vereniging. De website oogt daardoor frisser en de opbouw is nu logischer. Bovendien is bij de nieuwe site rekening gehouden met de ontwikkelingen rond Sociale Media. Zo is er een directe link naar de Twitterpagina...

Lees verder

Persbericht: Maatschappelijke overname de Neng onderzocht

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland heeft deze week een verzoek ingediend bij de gemeente Amersfoort om te komen tot een onderzoek tot maatschappelijke overname van het dorpscentrum De Neng. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden door de werkgroep De Neng en de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland. De gemeente Amersfoort ondersteunt het verzoek van harte en geeft aan dat het expertteam van de gemeente als klankbord beschikbaar is om te ondersteunen...

Lees verder

Kranslegging 4 mei

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland was op 4 mei bij de gedenking van oorlogsslachtoffers ook aanwezig. Namens de VDH legden Yvonne Norden en Ciska Bieshaar een krans.  

Lees verder