Algemene ledenvergadering: woensdag 29 mei

Op woensdag 29 mei is er een algemene ledenvergadering, aanvang 20.00 uur in De Neng. Inloop vanaf 19.30 uur. Agenda: Opening Goedkeuring van het jaarverslag van 2012 Goedkeuring van de notulen van de ALV van december 2012 Nieuwe voorzitter VDH Voorstellen commissies en hun leden Financieel verslag 2012 Verslag van de kascommissie Benoeming nieuw lid kascommissie Statutenwijziging Rondvraag PAUZE Lancering nieuwe website Gelegenheid voor het...

Lees verder

Bijeenkomst toekomst de Neng druk bezocht

Afgelopen donderdag 4 april organiseerde het CDA en de VDH een bijeenkomst over de toekomst van wijkcentrum de Neng. Ruim 60 belangstellenden waren naar de Neng gekomen om hun bezorgdheid uit te spreken over de aangekondigde sluiting en mogelijke oplossingen aan te dragen om dat te voorkomen. Angeliek Noortman, bestuurslid van de VDH, schetste in het kort het onderzoek dat de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland onder de gebruikers heeft gehouden....

Lees verder

De biep naar de Neng?

De gemeente Amersfoort gaat onderzoeken of de bibliotheek in De Neng kan worden ondergebracht, samen met enkele andere maatschappelijke functies en zo mogelijk met een Steun- en Informatiepunt (STIP). Zolang het haalbaarheidsonderzoek loopt blijft de Neng open, in ieder geval tot 1 januari 2014. De vereniging Dorpsbelangen Hoogland ijvert al geruime tijd voor het behoud van de Neng als wijkcentrum in Hoogland. Persbericht Biep in De...

Lees verder