CDA bezorgd om toekomst De Neng en bibliotheek Hoogland

Op donderdag 4 april organiseert CDA raadslid Ineke Pongers een bijeenkomst over de toekomst van De Neng en de Bibliotheek Hoogland. Bij het vaststellen van de begroting heeft het CDA een voorstel ingediend om de bibliotheek in Hoogland open te houden én tevens te onderzoeken hoe De Neng open kan blijven, al dan niet met behulp van creatieve Hooglanders zelf. In het nieuwe coalitieakkoord wordt echter De Neng en de bibliotheek Hoogland niet...

Lees verder

Voetgangers- en fietstunnel Bunschoterstraat

Op dit moment wordt er door verschillende partijen nagedacht over een ontwerp van een veilige voetgangers- en fietstunnel doorgang bij de kruising Bunschoterstraat N199 – Coelhorsterweg – Van Boetzelearlaan. Samen met de Fietsbond en het Wijkbeheerteam zit de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland met bouwer en ontwerper Arcades en de opdrachtgever gemeente Amersfoort en Provincie Utrecht in een overleggroep. Deze tunnel maakt deel uit van het...

Lees verder

Motie inzake subsidie VDH aangenomen

Onlangs kreeg de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland te horen dat de jaarlijkse subsidie van de gemeente aan de VDH per 2014 stopgezet zou worden. Vanzelfsprekend heeft het bestuur van de vereniging hiertegen bezwaar gemaakt en deze bezwaren tijdens een hoorzitting toegelicht. Onze bezwaren waren voornamelijk gericht op het gegeven dat na de annexatie van Hoogland door de gemeente Amersfoort de gemeente per wet verplicht werd een vorm van bestuur...

Lees verder