De jongerenoverlast in Hoogland is in volle hevigheid terug. Opnieuw is vandalisme, brandstichtingen, bedreigingen, intimidaties en drugshandel aan de orde van de dag. Inmiddels vinden we de situatie meer dan verontrustend. Onlangs hebben we daarom een brandbrief naar het college van B. en W. gestuurd met de eis de jongerenoverlast nu echt stevig aan te pakken. Ook dorpsbewonr en gemeenteraadslid de heer K. Voogt heeft inmiddels via een artikel...