De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) heeft de afgelopen jaren veel gedaan aan de instandhouding van de identiteit van het dorp en het verbeteren van het woon- en leefklimaat, het milieu en de ruimtelijke ordening in en rond Hoogland. Het laatste jaar heeft vooral de verkeerssituatie in Hoogland, de bouw van het winkelcentrum Kraailand , de problematiek rond de Neng en de komst van het ziekenhuis aan de Maatweg veel aandacht gekost. Daarbij...