Tijdens de Algemene ledenvergadering werd een vraag gesteld over het verplaatsen van de postbus op de hoek Kabof – Bieshaarlaan. Het bestuur van de VDH heeft n.a.v. deze vraag en het verzoek van de ALV Post.nl om opheldering gevraagd. Hieronder vindt u hun antwoord. Brief post