Voorwoord voorzitter

Het jaar 2011 is al weer bijna voorbij. De tijd vliegt. Er verandert veel in de wereld. Er verandert ook veel in Hoogland. U heeft aangegeven het verslag van de ledenvergadering eerder te willen ontvangen dan dat dit tot nu toe gebeurde. Wij hopen hieraan tegemoet te komen door het in deze nieuwsbrief op te nemen. De contouren van het nieuwe Meander Medisch Centrum zijn niet meer over het hoofd te zien en ook op en rond Kraailand zijn de eerste...

Lees verder

Voortgang Dorpsvisie

In de ledenvergadering van 2010 is besloten om aan de slag te gaan met het formuleren van een dorpsvisie. Dit document zal een leidraad zijn voor de deelname aan participatietrajecten en zullen de opgenomen onderwerpen worden besproken met de Amersfoortse politiek. De onderzoeksfase is inmiddels afgerond en de eerste resultaten zijn gepresenteerd tijdens de ledenvergadering  van 2011.Vervolgens is door de trekkers van dit project, Angeliek...

Lees verder

Stand van zaken verkeer Hoogland

Er is veel gebeurd de afgelopen periode in Hoogland betreffende het verkeer op de Hamseweg, Zevenhuizerstraat en 30-kilometer maatregelen in de wijken. In mei 2011 is het conceptvoorstel 30-kilometer maatregelingen gemeente Amersfoort gepresenteerd in partycentrum ´t Hoogh Landt. Tot 3 juni hebben de inwoners van Hoogland hun reactie kunnen geven op het conceptvoorstel 30-kilometerzone Hoogland. Alle binnengekomen reacties zijn...

Lees verder

Overlast door jongeren

De Neng heeft als jongerencentrum nooit echt veel overlast gegeven, maar in de zomer van 2011 ging het helemaal mis. Een aantal jongeren had niet alleen de Neng als hangplek uitgezocht maar ook de Martinuskerk, het kerkhof, de bibliotheek en het park. En als het alleen bij “hangen” bleef, was dit ook niet zo erg, maar deze jongeren zorgden voor heel veel overlast. Ze intimideerden, vernielden en werden zelfs van brandstichting verdacht. Dit...

Lees verder

Oplaadpunt voor elektrische auto’s in Hoogland

Het eerste openbare oplaadpunt voor elektrische auto’s in Hoogland is onlangs in gebruik genomen. Dit oplaadpunt staat op de Sportlaan. De plek is door de gemeente Amersfoort samen met de stichting e-laad.nl bepaald. Met deze openbare oplaadpalen voor elektrische auto’s wil de gemeente het gebruik van duurzame vervoersmiddelen stimuleren. Bij een openbare oplaadpaal zijn twee parkeerplekken beschikbaar voor elektrische auto’s. Andere...

Lees verder