Medio mei 2011 hebben bewoners van Hoogland kennis kunnen nemen van een concept inrichting 30 kilometerzones Hoogland. Uit de vele reacties die er voor de zomer bij de gemeente Amersfoort zijn ontvangen, is onder meer gebleken dat het merendeel van de bewoners voorstander is van het vergroten van het 30 km/h-gebied van de Hamseweg tot aan de Molenweg/Van Boetzelaerlaan. Op de informatiesite van de gemeente Amersfoort zijn de plannen gedeeltelijk...