Agenda Ledenvergadering 2011

De ledenvergadering 2011 zal plaatvinden op woensdag 1 juni om 20.00 uur in de Faam, lees verder voor de agenda…. AGENDA VDH-Ldenvergadering Opening door voorzitter Carla Hartog Goedkeuring verslag jaarvergaering 20 mei 2010 Goedkeuring jaarverslag 2010 Verslag kaskommissie over het boekjaar 2010 Financieel verslag over het boekjaar 2010 Begroting 2011 Contributie Benoeming nieuw lid kascontrole commissie Bestuurswisselingen SGLA, wel of...

Lees verder

Groos op Hoogland 6

Vereniging Dorpsbelangen Hoogland laat zien waar ze voor Hoogland en de leden voor staat. Lees verder Groos op Hoogland (6) Vereniging Dorpsbelangen Hoogland laat zien waar ze voor Hoogland en de leden voor staat. Er zijn periodes dat het druk is in Hoogland (we hebben het even niet over de dagelijkse verkeersdruk), maar ook periodes dat we in alle rust voor u aan het werk zijn. De afgelopen weken hebben we niet stilgezeten. Het zal u niet zijn...

Lees verder