Hoogland in 2030

Hoe zal Hoogland er in 2030 uitzien? Spreken de meeste Hooglanders dan nog over ons dorp? Is het dorpse karakter nog aanwezig? Zijn de betrokkenheid en hulpvaardigheid nog steeds groot? Gedenken we nog elk jaar de annexatie van Hoogland door Amersfoort? Waar willen we naar toe met Hoogland? Tijdens de ledenvergadering van dit jaar hebben wij met de aanwezige leden besproken dat we aan de slag willen met het ontwikkelen van een visie op de...

Lees verder

Golfbaan en GymXL

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het bestemmingsplan, dat de aanleg van een golfbaan aan de Bunschoterstraat mogelijk maakt. Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief was de gemeenteraad nog niet akkoord met het bestemmingsplan. Na goedkeuring door de raad wordt de aanleg van een golfbaan met negen holes, een drivingrange en een indoorbaan mogelijk. In het ontwerpbestemmingsplan werd er nog vanuit gegaan dat...

Lees verder

Eerste paal en voortgang heien Meander

De heiwerkzaamheden voor de bouw van het Meander Medisch Centrum aan de Maatweg vorderen gestaag. Op 27 augustus jl. is de officiële eerste paal geslagen voor het nieuwe ziekenhuis. Omwonenden en belangenverenigingen waren uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Bij de uitnodiging was een verrekijker gevoegd, zodat iedereen ‘de operatie’ goed kon volgen. De eerste paal werd geslagen door patiënten, leden van de Raad van Bestuur en de...

Lees verder

Rabobank sluit kantoor Hoogland

Medio september heeft Rabobank Amersfoort en omstreken aangekondigd dat het kantoor aan de Kerklaan in Hoogland wordt gesloten. De VDH heeft een brief naar de bank gestuurd, waarin wij onze zorgen hierover hebben geuit. Met het oog op het behoud van het dorpse karakter van Hoogland is het belangrijk dat het voorzieningenniveau in ons dorp gelijk blijft of verbeterd. Vooral voor senioren en mindervalide mensen brengt de sluiting van het...

Lees verder

Stadspark Schothorst

Tijdens de viering van het 750-jarig jubileum van Amersfoort in 2009 vonden in Stadspark Schothorst veel evenementen plaats. Leuk voor ‘alle’ Amersfoorters, maar direct omwonenden in Hoogland en Kattenbroek dachten er soms anders over. Geluidsoverlast (vaak tot midden in de nacht), verkeersoverlast en overvolle grasperken waren de meest gehoorde klachten. De politiek snapte dat er iets gedaan moest worden en besloot jaarlijks nog maar een...

Lees verder