Reactie gemeente op brief mbt locatie noodwinkel

De gemeente Amersfoort heeft een schriftelijke reactie gegeven op onze brief waarin wij stellen dat de communicatie m.b.t. de nieuwe locatie van de noodwinkel van de AH te wensen overlaat. Ook schreven wij dat de plaatsing van de noodwinkel op het grasveld aan de Breelandhof tot grote overlast zal leiden voor bewoners van de Breelandhof, gebruikers van de sporthal en hulpdiensten. De VDH heeft aangedrongen op overleg en betere communicatie...

Lees verder

Brief aan college van b. en w. over noodwinkel AH

De VDH heeft een brief naar de gemeente Amersfoort geschreven m.b.t de communicatie over de locatie van de noodwinkel van de AH tijdens de herontwikkeling van de Kraailandhof. De bedoeling is nu dat de noodwinkel niet op het plein van de Kraailandhof, maar gedurende de bouwperiode van anderhalf jaar, op het grasveld voor sporthal De Bieshaar komt. Dit zorgt in onze ogen voor veel overlast, met name voor omwonenden, gebruikers van de sporthal...

Lees verder

Meander en banken tekenen financieringscontract

Meander Medisch Centrum, Rabobank, ING Bank en de Bank Nederlandse Gemeenten hebben op woensdag 30 juni hun handtekening gezet onder het financieringscontract, waarmee de financiering voor het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg definitief is. Op 27 augustus a.s. wordt de eerste paal van het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg geslagen. In 2013 wordt het nieuwe ziekenhuis in gebruik genomen.

Lees verder

Kunstwerk landende reiger komt er

Hoogland is over een jaar een kunstwerk rijker. Het kunstwerk dat een landende reiger voorstelt komt op de geluidswal bij de kruising van de Rondweg en het einde van de Zevenhuizerstraat. De Kunstcommissie Hoogland waarin o.a. afgevaardigden van de VDH en het WBT ijveren al een tijd voor dit kunstwerk. Geld was het probleem: een donatie van €10.000,- door de heer Köhler (eigenaar van Albert Heijn Hoogland) biedt nu uitkomst. De...

Lees verder