Jaarverslag secretaris over het verenigingsjaar 2009

Het afgelopen jaar werd het bestuur niet gewijzigd. In die zin dat er voor de afgetreden secretaris Rolf van Heel geen vervanger werd gevonden en Rolf als bestuurslid de verslagen is blijven maken, omdat er binnen het bestuur ook geen vervanger beschikbaar was. Gerrit van Nieuwenhuizen voorzitter Rolf van Heel secretaris Paul Brockhoff penningmeester Gert Wagelaar lid Yvonne van Norden vice...

Lees verder

Plannen Maatweg

Er zijn volop plannen voor ontwikkelingen op en rond de Maatweg. De bouw van het Meander Medisch Centrum en het Huis van de Watersport, de aanleg van een fiets- en wandelpad langs de Eem en extra busbanen op de Maatweg. In de vorige nieuwsbrief was de stand van zaken met betrekking tot het Meander Medisch Centrum aan de Maatweg dat de bouwaanvraag 2e fase nog niet was ingediend. Dit is het definitieve ontwerp van het ziekenhuis met alle details...

Lees verder

De VDH wordt gezien, gehoord en gewaardeerd

De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 liggen alweer geruime tijd achter ons. De kiezers hebben gekozen en de winnaars van de verkiezingen werken nu hard aan de vorming van een nieuw gemeentelijk college. De aandacht voor Hooglandse onderwerpen was tijdens de verkiezingscampagne overweldigend. De door de VDH opgestelde knelpunten zijn veelvuldig besproken tijdens de diverse verkiezingsdebatten. De ene partij beloofde nog meer dan de...

Lees verder

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Hoogland

De gemeenteraadsverkiezingen in cijfers: Opkomst Hoogland: 64,4%. Aantal uitgebrachte stemmen: 5.308. Aantal stemmen (grootste partijen) in Hoogland, percentage in Hoogland, percentage in heel Amersfoort:     BPA 1.111 21% 17,1% VVD 869 16% 16,1% PvdA 803 15% 15,6% CDA 757 14% 9,5% D66 555 10% 12,8% GroenLinks 441 8% 11,5% ChristenUnie 366 7% 9% SP 248 5% 5,2%     VDH website Raadpleeg de VDH website en...

Lees verder

Buurtbudget Nieuwe Stijl 2010

Hooglanders weten het best wat goed voor Hoogland is. Onder dat motto krijgt Hoogland jaarlijks een buurtbudget toegewezen dat besteed mag worden aan de verbetering van de leefomgeving. Uit het buurtbudget worden initiatieven die aan veel Hooglanders of aan heel Hoogland ten goede komen betaald. Tot 15 februari kon u uw ideeën kenbaar maken aan het Wijk Beheer Team (WBT). Het WBT beoordeelt aanvragen van minder dan 1000 euro. Over alle...

Lees verder