Klankbordgroep Stadspark Schothorst van start

Vanwege de start van het evenementenseizoen belegde de gemeente Amersfoort op woensdag 12 mei de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Stadspark Schothorst. Binnenkort begint het evenementenseizoen in Stadspark Schothorst met het Pinksterconcours van de Eemruiters, gevolgd door het Highlands Festival op 5 juni. Aan het einde van de zomer staat ook het Dorpsfeest Hoogland weer op de agenda. Nadat de gemeente in het jubileumjaar in 2009 heel...

Lees verder

Woningbouw in nieuwe straat

Op het terrein van de Zevenhuizerstraat 40A, waar voorheen Loon- en grondverzetbedrijf Van Dijk Hoogland BV was gevestigd, wordt binnenkort begonnen met woningbouw. De woningen komen aan een nieuw aan te leggen straatje, genaamd Loonwerkerhof. Begin 2006 sloot de gemeente Amersfoort een overeenkomst met het Loon- en grondverzetbedrijf Van Dijk. Hierin werd de afspraak gemaakt om het bedrijf te verplaatsen van de Zevenhuizerstraat naar de...

Lees verder

Agenda jaarvergadering 19 mei 2010

Op woensdag 19 mei zal vanaf 20.00 uur onze jaarvergadering worden gehouden in De Faam aan de Hamseweg. Na afloop is er een gezellig samenzijn aan de bar. Dus komt allen en laat uw mening horen over Hooglandse aangelegenheden. Agenda Huishoudelijk gedeelte Opening door de voorzitter Gerrit van Nieuwenhuizen Goedkeuring verslag jaarvergadering van 4 juni 2009 gehouden in Restaurant De Faam Goedkeuring jaarverslag over 2009 opgeseld door...

Lees verder

Ontwikkelen dorpsvisie

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) werd in 1984 opgericht met als doel de instandhouding van de identiteit van het dorp en het verbeteren van het woon- en leefklimaat, het milieu en de ruimtelijke ordening in en rond Hoogland. De VDH ondersteunt activiteiten van burgers die hetzelfde doel nastreven en werkt samen met verenigingen en organisaties die zich ook bezighouden met een leefbaar Hoogland. Bovenstaande is de doelstelling van...

Lees verder

Rooster van aftreden bestuursleden 2010

Bestuurslid Aftredend Herkiesbaar Gerrit van Nieuwenhuizen 2010 Neen Yvonne van Norden 2010 Ja Rolf van Heel 2010 Neen Paul Brockhoff 2010 Neen Gert Wagelaar 2010 n.v.t. Lutske Bonsma 2013 n.v.t. Carla Hartog 2011 n.v.t.   Aftreden gebeurt volgens de hiervoor vastgelegde regels in de statuten. Deze zijn gewijzigd op 14 oktober 2004 door Mr G. van der Heide, notaris te Baarn en tekstueel aangepast op 22 maart 2006 door...

Lees verder