Naar verwachting zal ontwerp bestemmingsplan voor winkelcentrum Kraailandhof halverwege november klaar zijn. Eind oktober wordt de Klankbordgroep geïnformeerd over de voortgang m.b.t. de herontwikkeling van winkelcentrum Kraailandhof. Het projectteam zal ons informeren over de bevoorrading en de inrichting van de openbare ruimte. De planning is bijgesteld en de verwachting is nu dat het ontwerp bestemmingsplan half november voor een...