Buurtbudget nieuwe stijl 2009

In de afgelopen jaren konden inwoners van Amersfoort een bijdrage van hun Wijk Beheer Team (WBT) vragen voor ideeën die het wij-gevoel in hun buurt versterkten of hun buurt veiliger of gezelliger maakten. Zo werd het buurtbudget in Hoogland de afgelopen jaren o.a. gebruikt voor de aanleg van een trapveld aan de Tol, bankjes aan de Bunschoterstraat en de Zevenhuizerstraat, een beukenhaag langs Sporthal de Bieshaar, de aanleg van zebrapaden aan...

Lees verder

Definitief ontwerp Kraailandhof bijna klaar

Op 1 april jl. konden alle Hooglanders kennisnemen van het concept ontwerp van het nieuwe winkelcentrum Kraailandhof. Tijdens een inloopbijeenkomst in Partycentrum ‘t Hoogh Landt kregen alle Hooglanders de gelegenheid om het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het nieuwe winkelcentrum te bekijken. De maquette, tekeningen en overige informatie trokken veel belangstellenden. Door de architect, verkeers-deskundigen en leden van het...

Lees verder

Werkzaamheden Bunschoterstraat

Om de doorstroming van het verkeer op de Bunschoterstraat te verbeteren en het verkeersgeluid voor aanwonenden te beperken, voert de gemeente Amersfoort van eind mei tot de bouwvak werkzaamheden uit op de Bunschoterstraat. De wegwerkzaamheden aan de Bunschoterstraat vinden plaats tussen de kruispunten Van Boetzelaerlaan en de Maatweg. In de middenberm komt een extra doorgaande rijstrook richting centrum. Ook wordt de vrije busstrook naar de stad...

Lees verder

Vervolgverhaal (sluip)verkeer

Het (sluip)verkeer in Hoogland is een thema dat de aandacht van het VDH-bestuur blijft vragen. De verkeersdrukte in Hoogland staat al een aantal jaren op onze agenda. Er is dan ook regelmatig overleg met de gemeente over dit onderwerp. Belangrijk punt daarbij is te achterhalen of de verkeersdrukte ontstaat door sluipverkeer of bestemmingsverkeer. Tegen het laatste valt weinig te ondernemen. Tijdens het meest recente overleg met de gemeente is...

Lees verder

Stand van zaken ziekenhuis Maatweg

In november 2008 heeft het ziekenhuis aan de aanwonenden een presentatie gegeven over de stand van zaken van de nieuwbouwplannen voor Meander Medisch Centrum aan de Maatweg. Zaken die aan de orde kwamen, waren de bouwvoorbereiding, de bomenkap,  de inrichting van het bouwterrein en de planning. De bijeenkomst werd door veel aanwonenden bijgewoond. Ook de VDH was met een vertegenwoordiging aanwezig. Medio januari zijn alle hiervoor in...

Lees verder