De herontwikkeling van winkelcentrum Kraailandhof

Het Hooglandse winkelcentrum Kraailandhof is aan vernieuwing toe. De winkels zijn verouderd, parkeren is (zeker op zaterdag) een crime, de bevoorrading van de Albert Heijn aan de Zevenhuizerstraat is hinderlijk en gevaarlijk en de Kraailandhof is vanaf de Zevenhuizerstraat niet duidelijk herkenbaar als winkelcentrum. Daar komt bij dat de eigenaar van de AH, de heer Köhler, graag zijn winkel wil uitbreiden en moderniseren en hij heeft dit...

Lees verder

Hoogland en verkeer

In de komende maanden zal de VDH met de gemeente, en naar wij aannemen ook andere betrokkenen, overleg voeren over de verkeerssituatie in Hoogland. Het kruispunt bij winkelcentrum Kraailandhof wordt de komende jaren aangepakt (meer hierover leest u in het artikel over de herontwikkeling van de Kraailandhof). Of hierdoor het sluipverkeer wordt tegengegaan valt nog te bezien, maar uitgangspunt is in elk geval dat het kruispunt veiliger wordt voor...

Lees verder

Het Hooglands gevoel: optimistisch en toekomstgericht

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) zet zich in voor zaken die alle Hooglanders of een groot deel van de Hooglanders raken. Daarbij streeft de VDH ernaar het dorpse karakter van Hoogland zoveel mogelijk te behouden, maar dat betekent niet dat wij nieuwe ontwikkelingen tegen willen houden. Momenteel verandert er ogenschijnlijk niet zo veel in ons dorp, maar er zijn plannen genoeg! Je zou bijna denken dat de recessie aan Hoogland...

Lees verder

Kaders herstructurering Kraailandhof goedgekeurd

De gemeenteraad van Amersfoort heeft afgelopen week de kaders vastgesteld voor de integrale herstructurering van winkelcentrum Kraailandhof in Hoogland. Nu de uitgangspunten in de Kadernotitie door de gemeenteraad goedgekeurd zijn, begint de ontwerpfase en wordt het project Herstructurering Kraailandhof getekend. Zodra er een concept ontwerptekening is, worden er inloopbijeenkomsten georganiseerd, zodat alle Hooglanders en andere...

Lees verder