VDH en dorpsfeest Hoogland

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland was ook dit jaar tijdens het dorpsfeest in stadspark Schothorst aanwezig om met leden en niet-leden van gedachten te wisselen over zaken die in Hoogland spelen. We kunnen terugkijken op een fantastisch dorpsfeest. De weergoden waren Hoogland zeer goed gezind, de activiteiten waren weer enorm divers en het dorpsfeest was (zoals altijd) goed georganiseerd. Het hele weekend was het lekker druk in het...

Lees verder

Update Herstructurering Kraailandhof

Op 21 oktober wordt de ‘Kadernotitie herstructurering winkelcentrum Kraailandhof’ in de gemeenteraad besproken. De Kadernotitie is een samenvatting van de uitgangspunten, waaraan de herstructurering volgens de gemeente, omwonenden, winkeliers en belangengroeperingen zou moeten voldoen. Voornoemden kwamen het afgelopen half jaar zes keer bijeen in de Klankbordgroep Kraailandhof. Als de uitgangspunten in de Kadernotitie door de gemeenteraad...

Lees verder