In de Hooglander Courant van 22 augustus (editie 87) vindt u op pagina 3 een verslag van de stand van zaken m.b.t. de herstructurering van winkelcentrum Kraailandhof. In de Hooglander Courant staat het eerste officiële bericht van de Klankbordgroep Kraailandhof. In dit overleg wisselen de gemeente, bewoners, omwonenden en winkeliers van de Kraailandhof en belangenverenigingen (o.a. de VDH) ideëen uit over de herontwikkeling van het...