Op dinsdag 8 juli zal arts Janpaul Mossink aan afgevaardigden van de gemeenteraad vragen stellen over het beleid van de gemeente Amersfoort inzake de plaatsing van UMTS-masten. De vragen richten zich niet specifiek op de eventuele komst van een UMTS-mast in Hoogland, maar op het gemeentelijk plaatsingsbeleid in het algemeen. De bijeenkomst is openbaar. Let op: gewijzigd tijdstip. Doel van de vragen is om meer helderheid te krijgen over het...