Niet alle veranderingen zijn slecht!

De historie heeft ons geleerd, dat veranderingen niet slecht hoeven te zijn. Als we een paar eeuwen geleden niet ontdekt hadden dat wij beter stenen huizen konden bouwen, hadden we nog steeds in lemen hutten gewoond. Daarom zijn nieuwe ideeën of plannen ook niet per definitie slecht of niet gepast. Ook Hoogland ontkomt niet aan ideeën en plannen die tot verandering leiden: het ziekenhuis aan de Maatweg, de herstructurering van de Kraailandhof,...

Lees verder

Brief aan College B&W

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland heeft middels een brief haar zienswijze bekend gemaakt aan het College van B&W over de vrijstelling van het bestemmingsplan omtrent het Meander Medisch Centrum. De VDH maakt zich op vele punten zorgen over de effecten die de plaatsing van het ziekenhuis met zich mee zal brengen. In de bijlage kunt u de gehele brief vinden. Brief College...

Lees verder

De fietsbrug is gereed

Onderweg naar de officiële opening van de fietsbrug zaterdag 26 april jl. moest ik denken aan de film Fanfare van Bert Haanstra. Ouderen onder ons kennen die film nog wel; twee dorpen met elk een eigen fanfare strijden om de 1e prijs. Uiteindelijk blijken ze alleen te kunnen winnen door samen te spelen. Dat beeld werd bij aankomst nog eens versterkt bij het zien spelen van onze Hooglandse fanfare St. Caecilia op de boot aan de Hooglandse kant...

Lees verder

Uitnodiging voor de jaarvergadering 2008

Op dinsdagavond 20 mei om 20.00 uur zal in Restaurant De Faam aan de Hamseweg de jaarvergadering plaatsvinden. Na afloop is er een gezellig samenzijn aan de bar, dus komt allen en laat uw mening horen over Hooglandse zaken als het toenemende (sluip)verkeer en uw mogelijke voorstellen om dit te verminderen. Opening door de voorzitter Gerrit van Nieuwenhuizen Goedkeuring notulen van de ledenvergadering van 22 mei...

Lees verder

Notulen jaarvergadering 2007

Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland op dinsdag 22 mei 2007 in Restaurant De Faam. Aanwezige bestuursleden: Gerrit van Nieuwenhuizen   voorzitter Rolf van Heel                     secretaris Paul Brockhoff                   penningmeester Gert Wagelaar                   lid Lutske Bonsma                  lid Carla...

Lees verder