De Maatweg, een op Maat gewenste weg

Er is reuring in en rond Hoogland. De bouwplannen voor het ziekenhuis aan de Maatweg nemen definitieve vormen aan, die aanzienlijke gevolgen voor ons dorp kunnen hebben. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland volgt de ontwikkelingen op de voet en wij houden u graag hierover op de hoogte. De motie, die tijdens onze jaarvergadering in mei 2006 opgesteld is, om een verkeerstelling te initieren is overgenomen door de gemeente Amersfoort en is reeds...

Lees verder

Fietsbrug over de Eem

We moeten nog even geduld hebben, maar er wordt gewerkt aan de langverwachte fietsbrug over de Eem. Onze fietstochtjes door Hoogland-West kunnen dan worden uitgebreid naar Soest. Er komt ook een nieuw fietspad, dat vanaf deze nieuwe brug aansluit op de Coelhorsterweg. De VDH was al langer voorstander van deze oeververbinding. Nu is ook op provinciaal niveau besloten tot realisering van deze brug die ter hoogte van de Malesluis, vlakbij de grens...

Lees verder

Nieuwbouw aan De Engweg

Nadat middels een tweetal informatieavonden alle omwonenden werden geinformeerd over de bouwplannen op het terrein van het voormalige tuincentrum Europatuin, zijn de bouwplannen hiervoor nu in een ver stadium. Er is een aantal bezwaarschriften ingediend, met name door de bewoners aan de Woudzoom en een aan het Jasmijnpad. Deze bezwaren zijn in goed overleg met de gemeente en de betreffende bewoners besproken en worden op dit moment verwerkt en...

Lees verder

Second opinion ontsluiting ziekenhuis en Maatweg

De gemeente Amersfoort is bezig met een ontwerp bestemmingsplan Maatweg, waar het nieuw te bouwen ziekenhuis Meander Medisch Centrum onderdeel van is. Het College heeft op 31 oktober 2006 een First Opinion vastgesteld voor wat betreft de ontsluiting van het Ziekenhuis op de Maatweg. Op aandringen van de bewoners van De Schans en de Hamseweg Zuid, alsmede de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, zijn daarna in opdracht van de gemeente vier varianten...

Lees verder

Boek over 33 jaar carnaval

Ter gelegenheid van het 33-jarig bestaan van de Hooglandse carnavals verenigingen de Eemschuumers en de Hooge Narren is een aantal oud-leden van beide verenigingen in de geschiedenis van het carnaval in het algemeen en van het Hooglandse carnaval in het bijzonder gedoken. Dit heeft geresulteerd in het boek ‘Hoogland, 5 dagen Zandkruuersgat’. “Wat zou het leuk zijn als er een boek over carnaval in Hoogland zou zijn, die...

Lees verder