De VDH is weer een levendige vereniging. Momenteel is het ledenaantal meer dan 650, wat betekent dat ruim een op de zeven gezinnen in Hoogland lid is van de VDH. Kortom het is een genoegen om als voorzitter te mogen werken met enthousiaste bestuursleden en vrijwilligers. De verspreiding van onze nieuwe brochure bij de nieuwsbrief van december 2003 en onze stand op de Hooglandse feesten hebben aangegeven dat de doelstellingen van onze vereniging...