Dat was de grote vraag voor iedereen die op oudejaarsdag naar de gedenksteen van de annexatie van Hoogland kwam. Net als ieder jaar werd op de laatste dag van 2004 de inlijving van de gemeente Hoogland door Amersfoort herdacht. Tientallen mensen verzamelden zich om drie uur ’s middags bij de gedenksteen van de annexatie op de hoek van de Zevenhuizerstraat en de Sportlaan, om stil te staan bij het opheffen van de gemeente Hoogland op 1...