Meander Ziekenhuis

Hoewel de geplande nieuwe lokatie van het Meander Ziekenhuis aan de Maatweg zich niet op Hooglands grondgebied bevindt, maakt de VDH zich daarover toch zorgen en houdt alle ontwikkelingen scherp in de gaten. Het nieuwe ziekenhuis zal ongeveer 525 bedden krijgen. Een maximaal bebouwd oppervlak van 25.000 m2 is mogelijk, verdeeld over 4 tot 5 bouwlagen met een accent tot 9 bouwlagen (dit is een hoogte van ongeveer 40 meter). De gemeenteraad heeft...

Lees verder

20 jaar VDH: terugkijken met de eerste voorzitter

In 1984 is de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland opgericht, 11 jaar na de annexatie van Hoogland door Amersfoort. Het bestuur bestond gedeeltelijk uit leden van de Dorpsraad, die in 1978 door de gemeente Amersfoort was ingesteld. De dorpsraad werd in 1984 opgeheven. Bij de oprichting van de VDH telde de vereniging ca. 50 leden. Vanuit alle hoeken, gaten en verenigingen zijn toen mensen bij elkaar gezocht om de VDH vorm te geven. Financieel heeft...

Lees verder

Regeren is vooruit zien en dat meer dan 20 jaar

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland bestaat meer dan 20 jaar, een moment om even bij stil te staan, om daarna weer vol overtuiging door te gaan. Het gevoel van 20 jaar geleden is nog steeds hetzelfde, we moeten er voor waken dat ons unieke dorpskarakter behouden moet blijven. Niet stil blijven staan, maar waar ontwikkelingen (moeten) plaatsvinden deze ook toetsen aan onze doelstellingen en waar nodig ervoor ?strijden?. De oprichters van de VDH...

Lees verder

Malenpad, nieuw wandelpad in Hoogland-West?

De Flora- en Faunagroep ‘Houd Hoogland-West Groen’ heeft het initiatief genomen om het bestaande landschapspad in Hoogland-West uit te breiden met een klompenpad over boerenland, zodat niet uitsluitend over de weg gewandeld hoeft te worden.Omdat ze voor realisering de steun van de gebruikers, de kuierende Hooglanders en Amersfoorters nodig heeft, hier alvast een bericht in een pril stadium. Rond 30 november 2004 is een plan ingediend...

Lees verder

Nogmaals boerderij Bosscherdijk

De oudste nog bestaande boerderij van Hoogland is de boerenhoeve met opstallen “De Bosscher?dijk” aan de Zevenhuizerstraat 56. Deze is gelegen op het einde van de oprijlaan met eiken, naast het Zuivelhof wooncomplex De VDH heeft in het verleden diverse keren aangedrongen op plaatsing op de gemeentelijke monumen?tenlijst om mogelijke afbraak te voorkomen. In een brief van 23 oktober 2001 meldde de gemeente dat de boerderij op de...

Lees verder